Предлага се чрез
директна
продажба
Цена: основен диск - 96.60 лв.
нова актуална версия при необходимост - на цена с 30% отстъпка от цената на продукта.
Цените са крайни
(с вкл. ДДС и такса доставка)
АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ:
Фирма:
Адрес:
  улица, ж-к, №, блок, вход, етаж, апартамент
Град/село:  ПКод: 
Община:
Област:
  Поръчал (име, фамилия):
 
Телефон:
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Фирма:
Адрес по регистрация:
ЕИК по БУЛСТАТ: